Aktualitások

Díjátadó ünnepség 2022. márc. 19-én

Várjuk adója 1%-át!

 

ÚJ! Korábbi díjátadók videófelvételei

A szeptemberi díjátadás képei

Postacímünk megváltozott: 1114 Budapest, Bartók Béla út 59.

E-mail címünk: magyarorokseg1995@gmail.com, kérjük, kizárólag erre a címre küldjenek leveleket, Kiss Melitta már nem titkára az egyesületnek.

MEGHÍVÓ

A Magyar Örökség és Európa Egyesület közgyűlésére

(Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 59.)

 

Tisztelt Egyesületi Tag!

 

Az alábbiakban az Elnökség tájékoztatóját küldjük a közgyűlés helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi pontokról.

A közgyűlés helye:

Magyar Tudományos Akadémia – 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. em.

 

A közgyűlés időpontja: 2022. június 14. – 10.00 óra

 

A közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra:

1./ 2021. évi mérleg – beszámoló elfogadása

2./ 2022. évi költségvetés

3./ MÖEE tagság jogai és kötelezettségei (születési idő, címváltozás, telefon, email, tagdíj)

4./ Egyéb – MÖEE programtervek

 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult tag részt vesz. Az egyesület tagsága 440 fő, így a törvény értelmében 220 fő jelenléte esetében lehet határozatképes a közgyűlés.

Megismételt közgyűlés: a közgyűlés határozatképtelensége esetén a következő közgyűlést a

Magyar Tudományos Akadémia székházába (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. em.) 2022. június 18-án szombaton délelőtt 9.15 órára hívjuk össze.

Tájékoztatjuk, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

 

Tisztelt Egyesületi Tag!

Kérjük, hogy az elmaradt 2020. és 2021. évi, valamint a 2022-es tagdíját 2022. június 18-ig utalja át, vagy a mellékelt csekken, illetve a következő díjátadón a helyszínen fizesse be az Egyesület számlájára. Nyugdíjasoknak 1500,- Ft/év, aktív személyeknek és intézményeknek 3000,- Ft/év.

Az alapszabály vonatkozó passzusa:

  1. A tag jogai és kötelezettségei
  2. A közgyűlés által meghatározott tagdíj rendszeres és határidőben történő befizetése.

 

A tagdíjnál nagyobb összegű adományt és támogatást is szívesen és köszönettel fogadjuk!

Banki adataink: Magyar Örökség és Európa Egyesület – K&H Bank: 10200971-21523575-00000000

Kelt: Budapest, 2022. május 23.

 

MÖEE Elnökség: Pál István, Vincze László, Böszörményi Gergely

 

 

…………………………………………………………

Magyar Örökség és Európa Egyesület

Böszörményi László Gergely – elnök

Tel: +36-30-9416-202

MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉGEK

2022. március 19. 11.00 (ha a rendeletek lehetővé teszik)

AKTUÁLIS DÍJAZOTTAK

 

ÖVEGES JÓZSEF tudásközvetítő szellemisége

Laudátor: Görbe László piarista szerzetes, a kecskeméti Szentháromság Plébánia plébánosa

 

EURÓPAI PROTESTÁNS MAGYAR SZABADEGYETEM félévszázados tevékenysége

Laudátor: Dr. Ódor László művelődéstörténész, egyetemi tanár

 

RÓZSA PÉTER biogazdálkodása

Laudátor: Huszár Gábor Szentgotthárd polgármestere

 

DEBRECZENI TIBOR drámapedagógiai munkássága

Laudátor: Vári Fábián László kárpátaljai magyar költő, kritikus, etnográfus, az MMA rendes tagja

 

BARSI BALÁZS ATYA hitet erősítő életműve

Laudátor: dr. Varga Kapisztrán OFM gvardian, gimnáziumi és főiskolai tanár

 

HAMPEL KATALIN magyar viseleti hagyományápolása

Laudátor: Schmittné Makray Katalin

 

KALOCSA GYŰJTEMÉNYEI

Viski Károly Múzeum, Városi Galéria, Képtár, Fazekas Alkotóház,

Nicolas Schöffer Gyűjtemény, Porcelán Manufaktúra, Magyar Fűszerpaprika Múzeum,

ASTRICEUM Érseki Múzeum, Érseki Könyvtár

Laudátor: Dr. Gazda István tudománytörténész, kutatóintézeti igazgató