A Magyar Állami Népi Együttest 1951-ben alapították, melyet három kar alkotott: tánckar, énekkar és zenekar. A művek zenei kíséretét hagyományos cigányzenekarra alapozott, de a művészi feladatok érdekében kissé átalakított, úgynevezett „népi zenekar” látta el Gulyás László vezetésével. Az énekkart Csenki Imre irányította. Rábai Miklós koreográfus, művészeti vezető az eredeti néptáncot többféle műfajban állította színpadra: egynemű női vagy férfitáncokként, a tájegységekre jellemző táncszvitekként és a népszokásokat bemutató kompozíciókként, amelyekben a három kar harmonikus együttműködése tette egységes egésszé az alkotást. Ballada-feldolgozásaival drámai hatásra törekedett, kortárs témájú produkcióival pedig
megkísérelte bebizonyítani, hogy a múltban gyökerezve is lehet élni a mában. Az 1970-es években kibontakozó táncházmozgalom új látásmódot hozott a színpadi néptáncban is. A mozgalom a Kárpát-medence tradicionális értékei felé irányította a fiatalok figyelmét, s a parasztság által átörökített évszázados tánc- és zenei hagyományokat a korszerű szórakozás új formájává tette.
A mozgalom egyik gyakorlati megvalósítója – maga mögött tudva Martin György néptánckutató szellemi támogatását – Timár Sándor volt, akit 1981-ben neveztek ki az együttes élére. Ars poeticájában Timár szükséges feltételnek tekintette az eredeti néptánc társastáncként való elsajátítását. A nevével fémjelzett korszak az autentikus néptánc sokszínűségének, szépségének felmutatását tartotta legfontosabbnak, elindítva a Magyar Állami Népi Együttes „nyelvi” megújulását.
1998-tól a MÁNE művészeti vezetője Sebő Ferenc népzenész, zeneszerző, a magyarországi táncházmozgalom egyik elindítója lett. Ő kérte fel karigazgatónak Mihályi Gábort, aki – Timár Sándor tanítványaként – minden színpadra készült koreográfiája megalkotásánál az eredeti néptánc alapos megismerését tekintette kiindulási pontnak. 2002-től, Mihályi Gábor művészeti vezető irányításával – alkotótársakat maga mellé állítva – a művészeti munka új impulzusokat kapott. A korszerűségre, az aktualitásra való törekvés (a múlt feltétlen tisztelete mellett) elementáris erővel jelent meg az együttes szellemiségében és a színpadra állított művek-
ben. Ez a markáns művészetfilozófia – társulva alkotói és előadói energiákkal – teljesedett ki napjainkra, nemzetközi szinten is a korszerű néptáncszínház egyik legfontosabb bázisává téve a Magyar Állami Népi Együttest.
2001, a Hagyományok Háza megalakulása óta a Magyar Állami Népi Együttes annak részeként tölti be vállalt küldetését. 2016 júliusától a társulat vezetője Mihályi Gábor, művészeti vezetője Pál István Szalonna.
Mihályi ars poeticája a tradícióból kiinduló kortárs néptáncművészet, melyet hite szerint a MÁNE művel, a mai kor nyelvén, a ma emberét megszólítva, a jelen részévé, személyessé teszi a tánc-zene kultúrát. Alkotói munkájában Bartók Béla a példaképe, akinek szellemisége, életműve
bizonyíték arra, hogy a hagyomány és a modernitás egymást kiegészítő kategóriák.
A Magyar Állami Népi Együttes az elmúlt években számos olyan világszínvonalú, a Kárpát-medencében élő magyarság különleges tradicionális kultúráját a figyelem középpontjába állító, és abból inspirálódó produkciót hozott létre, amelyek a zene és a tánc nyelvén univerzális emberi értékeket hordoznak. Az együttes értéket őriz és értéket teremt: alkotóinak sajátos, mai, színházi
világlátásán keresztül az előadásokat egyetemes képi és zenei világ, a néptáncmozdulatok újraértelmezése, a műfaji határok kitágítása jellemzi. A Magyar Állami Népi Együttes előadásaiban a Kárpát-medencében élő magyarság különleges tradicionális kultúrája, népzenéje, néptáncai és szokásai elevenednek meg. A színes, gazdag repertoár az Együttest a világ legtöbbet utazó együtteseinek rangjára emelte: hét évtizedes fennállása alatt 4 világrész 45 országának
színpadain lépett fel és több mint 10 millió néző elismerését vívta ki. Hazai székházában, Budapesten évi 90 – 100 előadást tart, de rendszeres vendége a vidék, valamint a határokon túli magyarlakta területek színházainak is.
Tisztelt Ünneplő egybegyűltek!
Remélem, megértik elfogult tiszteletemet és szeretetemet a Magyar Állami Népi Együttes volt és jelenlegi művészei iránt. Isten éltesse az Állami Népi Együttest!
Szívből gratulálok!

Kiss János táncművész